Hur du skapar mer symmetri och balans för din kropp

Har du någonsin lagt märke till den fantastiska symmetrin som naturligt finns i världen omkring oss? Från den invecklade utformning av varje liten snöflinga till mönstret av blommor och hur löv på en växt är arrangerad, symmetri finns överallt! Även som människor visar vi vacker symmetri i hur våra kroppar är uppbyggda, och vi fortsätter att införliva symmetri i design, som byggnader, fordon, inredning och konst.

Som kiropraktorer förstår vi vikten av symmetri i våra kroppar. Det skapar balans, vilket gör att vi håller ryggraden och leder i funktion. Även om vi alla är unika och inte perfekt symmetriska, kan strävan efter balans hjälpa våra kroppar att fungera som bäst.

Många av oss skapar vanor som stör vår kropps balans och naturliga symmetri, vilket bidrar till problem som stelhet, spänningar och ojämnt slitage på lederna. Du kan likna det vid balanseringen på en bil. Om balansen är ojämn och bilen konsekvent avviker åt höger, kommer det över tid att belasta höger sida extra mycket och slitaget blir ojämnt, vilket vanligtvis märks på däckets slitbana. Samma sak kan hända med kroppen. Om vi flyttar vår vikt konsekvent åt ena sidan, blir slitaget och påfrestningen på lederna och omgivande vävnader kraftigare.
Den goda nyheten är att det finns enkla sätt att stödja kroppens symmetri och vi har listat några som du kan överväga nedan!

Undvik onödig, ihållande vridning eller lutning

Att omedvetet sitta med benen i kors, eller stå med mer tyngd på ett ben när man väntar i till exempel en kö, kan orsaka påfrestning på kroppen över tid. Att vara uppmärksam på din hållning och bibehålla en neutral position, om det är möjligt, kommer att stödja balansen i din kropp.

Använd båda sidor

Vi har alla en dominant sida, men om möjligt, försök och använd båda sidor av din kropp. Enkla aktiviteter som att bära en väska på båda axlarna, växla sidor när du bär eller lyfter och att byta händer när du håller i hundens koppel kan göra stor skillnad.

Håll dig i rörelse

Din kropp trivs med rörelse, speciellt när du genomför aktiviteter som använder båda sidor av din kropp. Aktiviteter som promenader, yoga, simning eller tyngdlyftning kan hjälpa till att återställa din hållning och uppmuntra kroppen att fungera enhetligt. Så försök att införliva någon form av avsiktlig träning varje dag där du använder båda sidor av din kropp.

Arbetet vi gör som kiropraktorer kan bidra till att skapa bättre symmetri och balans i kroppen, men att inrätta vanor som minskar påfrestningar kommer att hjälpa den att blomstra ännu mer och stödja din resa med oss.

De vanor vi har diskuterat är inte de enda som kan göra skillnad, men vi uppmuntrar dig att undersöka om någon av dem kan tillämpas i ditt dagliga liv.

Din kropp kommer att vara tacksam för den symmetri och balans du skapar!

Med kärlek,

Innehållet i denna blogg är avsett för utbildningsändamål och är inte avsedd att erbjuda personlig medicinsk rådgivning. Du bör rådfråga en kvalificerad vårdgivare med alla frågor du har angående ett medicinskt tillstånd. Ignorera aldrig eller dröj med att söka professionell medicinsk rådgivning på grund av något du har läst i den här bloggen.