Hälsa anpassad för företag

Vi erbjuder ditt företag tjänster inom hälsovård och friskvård.

Kiropraktik

Vi på Kiropraktorhuset uppmuntrar alla företag att se efter sina anställda. Friskare personal ger ökad produktivitet och mindre sjukfrånvaro. Att arbeta aktivt med personalens hälsa kan både sänka sjukskrivningskostnader och öka intäkter genom höjd produktivitet. Forskning visar att kiropraktisk vård kan hjälpa en anställd till att minska antalet sjukdagar och arbeta mer effektivt på jobbet då nervsystemet kan fungera på en optimal nivå.

Under behandling uppmuntras patienten att själv vara aktiv genom att motionera, tänka på kosten samt att justera arbetsställningar och rutiner på arbetsplatsen för att avlasta kroppen. På detta sätt uppmuntrar vi våra patienter att själva ta mer ansvar för sin hälsa.

Vi erbjuder olika typer av företagsavtal. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag.För offert och frågor kontakta oss på: info@kiropraktorhuset.se

Massage

Vi erbjuder anpassade lösningar för friskvårdsmassage för ert företag. Genom att erbjuda dina medarbetare massage kan ni minska och förhindra att besvär uppstår som i sin tur kan leda till sjukskrivningar.

Vi är anknutna till Wellnet och Epassi.