Hälsa anpassad för företag

Vi erbjuder ditt företag tjänster inom hälsovård och friskvård.

Kiropraktik

Vi uppmuntrar företag att se efter sina anställda. Friskare personal ger ökad produktivitet, så att arbeta aktivt med personalens vård kan både sänka sjukskrivningskostnader och öka intäkter genom höjd produktivitet. Forskning visar att genom att få kiropraktisk vård kan en anställd minska antal sjukdagar och arbeta mer effektivt på jobbet då nervsystemet kan fungera på en bättre nivå.

Under behandling uppmuntras patienten att själv vara aktiv och motionera, träna, tänka på kosten, justera arbetsställning och rutiner på arbetsplatsen för att avlasta belastningen där osv. På detta sett börjar patienten att själv ta mer ansvar för sin hälsa.

Vi erbjuder olika typer av företagsavtal. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag.

För offert och frågor kontakta oss på: info@kiropraktorhuset.se

Massage

Vi erbjuder anpassade lösningar för friskvårdsmassage på ert företag. Genom att erbjuda dina medarbetare massage kan ni minska och förhindra att besvär uppstår som i sin tur kan leda till sjukskrivningar.

Vi är anknutna till Wellnet samt Actiway.