GDPR på Kiropraktorhuset i Östergötland

Vi på Kiropraktorhuset vill att du ska känna dig trygg när det handlar om din persondata och uppgifter. Från och med 25:e maj 2018 strävar vi efter att behandla personuppgifter på bästa sätt och i enlighet med den gällande dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppgifter vid tidsbokning

Du kan boka en tid hos oss via vår hemsida eller via vår reception. För att kunna utföra bokningen behöver vi ditt namn, telefonnummer och emailadress. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras i ett externt journalsystem som tillhandahålls av företaget PracticeHub Limited. När du använder detta system och genomför en tidsbokning godkänner du integritetspolicyn vilken visas när du använder systemet.

Personuppgifterna används även för bokningsbekräftelser/påminnelser och för korrespondens i rådgivande syfte (t ex. rehabiliteringsprogram via email) samt återkoppling och uppföljning av patient.

Utomstående företag

Ortto är den leverantör vi använder för att samordna våra kommunikations-epostmeddelanden. Ditt namn och din epost adress kommer att lagras på deras server. Deras processer är kompatibla med GDPR och deras data flyttas inte utanför EU/EES.

Journalföring

En legitimerad kiropraktor för journal enligt patientdatalagen (PdL), och lagrar journalen under en viss bestämd tid. Enligt sjukvårdslagen har en kiropraktor tystnadsplikt och alla uppgifter är sekretessbelagda. Du som patient har rätt att få ta del av vilka uppgifter som lagrats om dig och begära din journal. Du har rätt att begära ändring ifall uppgifterna om dig skulle vara felaktiga. Uppgifterna kommer inte föras vidare till annan part, om inte patienten så önskar och godkänner detta för varje specifikt tillfälle. Med annan part menas tex. försäkringsbolag eller remiss till annan sjukvårdspersonal/enhet.

Önskar du att radera uppgifter ur vårt system som ej klassas som medicinsk data, som tex din mailadress, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med det.

Kakor (Cookies)


Vi jobbar ständigt med att förbättra vår webbplats för att göra den mer användarvänlig för dig så att du kan få den bästa möjliga upplevelsen och informationen. Vi använder därför cookies på Kiropraktorhusets hemsida som samlar information om hur webbplatsen används. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av dessa. Genom din webbläsare kan du även radera tidigare lagrade cookies. 


Kontaktuppgifter

Har du frågor om Kiropraktorhusets behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

info@kiropraktorhuset.se
Adress: Kiropraktorhuset, Lindövägen 17, 602 28 Norrköping