Medvetenhet kring migrän. Vad du behöver veta?

Medvetenhet kring migrän. Vad du behöver veta?

Har du någonsin upplevt migrän eller känner du någon som lider av det? Om du gör det vet du hur försvagande den kan vara. Migrän kan inte bara sätta stopp för din tidsplanering, utan den kan också orsaka problem i det sociala livet, relationer och påverka förmågan att arbeta eller studera.


Den här veckan är det ”Migraine Awareness Week” och vi tänkte att det skulle vara ett bra tillfälle att dela med oss vad vi vet om migrän, inklusive potentiella orsaker, symtom och sätt att hantera dem. Så låt oss fördjupa oss i ämnet ytterligare…

Hur vanligt är migrän?

Tyvärr drabbar migrän många människor i alla åldrar. Cirka 15% av Sveriges vuxna befolkning lider av migrän och av dessa är 65% kvinnor. Med så många människor som kämpar leder det till frågan om…

Vad som orsakar migrän och hur kan vi hantera dem?


Migrän är en neurologisk sjukdom som har visat sig ha en viss ärftlighet. Den debuterar ofta i tonåren men uppkommer sällan efter 50 års ålder. Även om de exakta orsakerna till migrän ännu inte är helt klarlagda, är en potentiell orsak till att de börjar på grund av överaktivitet i hjärnan som påverkar nervsignaler, kemikalier och blodkärl. Vissa triggers har också kopplats till uppkomsten av migrän, såsom starka lukter, väderförändringar, hormonella fluktuationer, sömnbrist, stress och specifik mat.

Vilka symptom migrän kan orsaka?

Idag säger man att det finns två typer av migrän, migrän utan aura och migrän med aura. Vid migrän utan aura upplever man oftast en pulserande, bultande eller tryckande värk. Obehaget kan påverka en eller båda sidorna av huvudet, ansiktet eller nacken. Det är vanligt med känslighet för starkt ljus och ljud och kan uppleva illamående och kräkningar.


Vid migrän med aura upplever man något eller flera symptom innan eller under själva huvudvärken. Bland annat kan tillfälliga förändringar i synen uppkomma, såsom flimrande eller blixtrande ljus, fläckar eller synförlust. Även domningar och problem med att tala kan förekomma. Dessa symtom kan upplevas som alarmerande och skrämmande eftersom de liknar mer allvarliga tillstånd*.

Så vad kan man göra för att hantera migrän?

När en migrän pågår är ofta det enda som hjälper att vila. Att ligga i ett mörkt rum är ofta det enda alternativet för dessa symtom. En episod kan pågå i allt från ett par timmar upp till i flera dagar. Det finns dock ett par saker du kan tänka på för att förebygga migrän.

Om du lider av migrän är det värt att föra en logg över när din migrän börjar och slutar och vilka symtom du upplever. Att dokumentera din migrän kan hjälpa dig att identifiera eventuella mönster eller triggers som kan påverka dig. Att övervaka dina dagliga vanor, såsom maten och drycken du konsumerar, stressnivåer och träning, kan också bidra till att bygga en helhet. Även om det kan verka som mycket arbete till en början, kan denna information vara otroligt värdefull för att hjälpa dig att göra livsstilsförändringar för att förebygga framtida migrän.


Ett andra tips är att söka hjälp från en sjukvårdspersonal, som till exempel en kiropraktor, för att förebygga migrän eller huvudvärk som är orsakad av nackspänningar. Vi hjälper många människor som har lidit i tysthet, kanske i flera år, eftersom de inte var medvetna om andra alternativ än behandling med läkemedel. Kiropraktik är en naturlig och säker metod för att förebygga migrän.

Vi hoppas att denna information är användbar och har gett dig en insikt om migrän. Migrän bör tas på allvar, så om du kämpar just nu eller känner någon som gör det, vänligen kontakta oss.

Vi är här för att hjälpa!

Med kärlek,

*Även om de flesta sorters huvudvärk inte är allvarliga, kräver vissa akut uppmärksamhet. Om du upplever plötslig och svår huvudvärk, huvudvärk med feber, stel nacke, förvirring, kramper, dubbelseende, domningar eller svaghet i armar eller ben, huvudvärk efter en huvudskada eller kronisk huvudvärk som förvärras efter hosta, plötsligt rörelse, eller ansträngning, eller om du är över 50 när dina symptom uppkommer, rekommenderar vi att du omedelbart uppsöker läkare för att utesluta allvarliga tillstånd.

Referenser:

1. NHS. (2019) Migraine. Retrieved from NHS: https://www.nhs.uk/conditions/migraine/causes/

2. Migraine.Org. (2022). What is migraine? Hämtad från: https://migraine.org.uk/learn/what-is-migraine/

3. Internetmedicin. (2022) Migrän. Hämtad från: https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/

Innehållet i denna blogg är avsett för utbildningsändamål och är inte avsedd att erbjuda personlig medicinsk rådgivning. Du bör rådfråga en kvalificerad vårdgivare med alla frågor du har angående ett medicinskt tillstånd. Ignorera aldrig eller dröj med att söka professionell medicinsk rådgivning på grund av något du har läst i den här bloggen.